• 19 Ingredients
 • 3 tbsp paprika
  -
  +
 • 3 tbsp granulated sugar
  -
  +
 • 4 tsp kosher salt
  -
  +
 • 1 tbsp pepper
  -
  +
 • 1 tbsp garlic powder
  -
  +
 • Show all (19)
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 2.4
 • Total fat: High
 • Show all
 • 32 Ingredients
 • 3 tbsp paprika
  -
  +
 • 1 tbsp kosher salt
  -
  +
 • 1 tbsp garlic powder
  -
  +
 • 1 tbsp onion powder
  -
  +
 • 1 tbsp black pepper
  -
  +
 • Show all (32)
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 2.3
 • Total fat: High
 • Show all