• 7 Ingredients
 • 3 x Carrot medium
  -
  +
 • 2 cup Snow Peas
  -
  +
 • 1 tsp Garlic puree
  -
  +
 • 1 tsp ginger puree
  -
  +
 • 6 x shrimp
  -
  +
 • Show all (7)
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 0.4
 • Total fat: Low
 • Show all
 • 6 Ingredients
 • 20 x shrimp shells removed
  -
  +
 • 1/4 tsp Chipotle
  -
  +
 • 1 x Garlic clove
  -
  +
 • 2 tbsp lemon juice
  -
  +
 • 2 tbsp Olive Oil
  -
  +
 • Show all (6)
 • Nutrition 83% match
 • Calories per gram: 1.7
 • Total fat: High
 • Show all
 • 8 Ingredients
 • 1 lb Green Beans
  -
  +
 • 1/2 tsp Coriander ground
  -
  +
 • 1/2 tsp Cumin
  -
  +
 • 1/2 tsp Salt
  -
  +
 • 1/2 tsp Fresh black pepper
  -
  +
 • Show all (8)
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 0.6
 • Total fat: Low
 • Show all
 • 9 Ingredients
 • 1 lb shrimp
  -
  +
 • 1 cup Snow Peas
  -
  +
 • 1/3 cup chicken stock
  -
  +
 • dash white pepper
  -
  +
 • 2 tbsp Vegetable Oil
  -
  +
 • Show all (9)
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 1.0
 • Total fat: High
 • Show all
 • 5 Ingredients
 • 6 x eggs boiled
  -
  +
 • 2 tsp wasabi paste
  -
  +
 • 1/2 cup shrimp
  -
  +
 • 3 tbsp Mac & Cheese
  -
  +
 • 4 x green onions thinly chopped
  -
  +
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 1.4
 • Total fat: High
 • Show all
 • 5 Ingredients
 • 1/2 cup Ketchup
  -
  +
 • 2 tbsp tomato paste
  -
  +
 • 3 tsp lemon juice
  -
  +
 • 5 tsp Cream
  -
  +
 • 40 x shrimp
  -
  +
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 0.9
 • Total fat: Med
 • Show all