• 15 Ingredients
 • 3 tbsp soft butter
  -
  +
 • 3/4 cup honey
  -
  +
 • 2 x eggs
  -
  +
 • 3/4 cup kefir
  -
  +
 • 1 tsp vanilla extract
  -
  +
 • Show all (15)
 • Nutrition 93% match
 • Calories per gram: 3.6
 • Total fat: High
 • Show all
 • 4 Ingredients
 • 4 cup lentils
  -
  +
 • 1 tsp sea salt
  -
  +
 • 1 tsp horseradish
  -
  +
 • 1 x ginger root
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 3.5
 • Total fat: Low
 • Show all
LF
Low fat
HF
High fiber
 • 4 Ingredients
 • 1/2 cup oats
  -
  +
 • tbsp whey
  -
  +
 • almonds
  -
  +
 • sea salt
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 3.8
 • Total fat: Low
 • Show all
LF
Low fat
HF
High fiber
 • 3 Ingredients
 • pepper and salt
  -
  +
 • herbs
  -
  +
 • sea salt
  -
  +
 •  
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 1.2
 • Total fat: Low
 • Show all
 • 4 Ingredients
 • 0 x cheddar
  -
  +
 • 0 x egg yolks
  -
  +
 • 0 x cream
  -
  +
 • 0 pinch salt
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 2.5
 • Total fat: High
 • Show all
LF
Low fat
HF
High fiber
 • 4 Ingredients
 • beet
  -
  +
 • water
  -
  +
 • salt
  -
  +
 • whey
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 0.4
 • Total fat: Low
 • Show all
 • 4 Ingredients
 • beef
  -
  +
 • lentils
  -
  +
 • 1/4 cup flour
  -
  +
 • salt and pepper
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 2.4
 • Total fat: High
 • Show all
LF
Low fat
HF
High fiber
 • 4 Ingredients
 • 2 cup tomato juice
  -
  +
 • salt and pepper
  -
  +
 • 2-4 x garlic cloves
  -
  +
 • honey
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 0.5
 • Total fat: Low
 • Show all
LC
Low carb
HF
High fiber
 • 4 Ingredients
 • 2 x egg yolks
  -
  +
 • 1 x lemon
  -
  +
 • dash salt
  -
  +
 • butter
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 1.2
 • Total fat: High
 • Show all
LF
Low fat
HF
High fiber
 • 4 Ingredients
 • tbsp salt
  -
  +
 • 2 tbsp dill
  -
  +
 • 2 tbsp whey
  -
  +
 • Cucumber
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 2.8
 • Total fat: Low
 • Show all
LF
Low fat
 • 3 Ingredients
 • 1/4 cup lime juice
  -
  +
 • tbsp honey
  -
  +
 • salt
  -
  +
 •  
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 0.3
 • Total fat: Low
 • Show all
 • 4 Ingredients
 • carrots
  -
  +
 • ginger
  -
  +
 • salt
  -
  +
 • whey
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 0.4
 • Total fat: Low
 • Show all
LC
Low carb
HF
High fiber
 • 4 Ingredients
 • 2 x garlic cloves
  -
  +
 • 1/2 cup tahini
  -
  +
 • 1 tsp sea salt
  -
  +
 • 1/2 cup lemon juice
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 2.9
 • Total fat: High
 • Show all
LC
Low carb
HF
High fiber
 • 3 Ingredients
 • Sweet Potato
  -
  +
 • coconut oil
  -
  +
 • sea salt
  -
  +
 •  
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 1.1
 • Total fat: High
 • Show all
 • 4 Ingredients
 • 2 x eggs
  -
  +
 • 2 cup olive oil
  -
  +
 • pinch sea salt
  -
  +
 • mayonnaise
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 7.3
 • Total fat: High
 • Show all
 • 5 Ingredients
 • lettuce
  -
  +
 • beef burger
  -
  +
 • guacamole
  -
  +
 • cheese
  -
  +
 • veggies
  -
  +
 •  
 • Nutrition 80% match
 • Calories per gram: 2.3
 • Total fat: High
 • Show all
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 4.4
 • Total fat: High
 • Show all
 • 4 Ingredients
 • 1 x cabbage
  -
  +
 • 3 x carrots
  -
  +
 • 1 tbsp Ginger
  -
  +
 • 4 tsp salt
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 0.3
 • Total fat: Low
 • Show all
LC
Low carb
 • 5 Ingredients
 • 1 lb butternut squash, grated
  -
  +
 • 2 tbsp organic butter, ghee, or...
  -
  +
 • 1/2 tsp salt
  -
  +
 • 1/4 tsp Freshly ground pepper
  -
  +
 • 3 x eggs
  -
  +
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 0.8
 • Total fat: High
 • Show all
LC
Low carb
 • 5 Ingredients
 • 1 packet butternut squash
  -
  +
 • 2 tbsp butter
  -
  +
 • 1/2 tsp salt
  -
  +
 • 1/4 tsp pepper
  -
  +
 • 3 x eggs
  -
  +
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 1.5
 • Total fat: High
 • Show all
 • 4 Ingredients
 • 1 tsp basil
  -
  +
 • 6 x egg
  -
  +
 • dash salt
  -
  +
 • drop oil
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 1.4
 • Total fat: High
 • Show all
LF
Low fat
 • 4 Ingredients
 • garlic
  -
  +
 • lemon juice
  -
  +
 • salt
  -
  +
 • honey
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 1.5
 • Total fat: Low
 • Show all
 • 4 Ingredients
 • cabbage
  -
  +
 • Chicken
  -
  +
 • mayonnaise
  -
  +
 • Sea salt
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 2.1
 • Total fat: High
 • Show all
 • 4 Ingredients
 • 1 cup sunflower seeds
  -
  +
 • 1 tsp sea salt
  -
  +
 • 3 x cloves of garlic
  -
  +
 • 1 cup sesame seeds
  -
  +
 •  
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 5.7
 • Total fat: High
 • Show all
LF
Low fat
 • 5 Ingredients
 • 1/2 cup ginger
  -
  +
 • 2 tbsp whey
  -
  +
 • 1 tsp sea salt
  -
  +
 • 1/4 cup sugar
  -
  +
 • 1/4 cup lemon juice
  -
  +
 •  
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 1.2
 • Total fat: Low
 • Show all