• 10 Ingredients
 • 1 tbsp. unsalted butter, softened
  -
  +
 • 1 ¼ cups milk
  -
  +
 • 6 tbsp. sugar
  -
  +
 • 2 tbsp. kirsch
  -
  +
 • 1 tbsp. vanilla extract
  -
  +
 • Show all (10)
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 1.5
 • Total fat: Med
 • Show all
 • 14 Ingredients
 • FOR THE BATTER:
  -
  +
 • 3 eggs
  -
  +
 • 1 cup milk or heavy cream
  -
  +
 • 8 tbsp. unsalted butter, melted
  -
  +
 • 1 tsp. vanilla extract
  -
  +
 • Show all (14)
 • Nutrition 93% match
 • Calories per gram: 1.8
 • Total fat: High
 • Show all
 • 8 Ingredients
 • 2 cups pitted prunes
  -
  +
 • 2 cups armagnac
  -
  +
 • 1 tbsp. vanilla extract
  -
  +
 • 6 eggs
  -
  +
 • 6 tbsp. sugar
  -
  +
 • Show all (8)
 • Nutrition 88% match
 • Calories per gram: 1.9
 • Total fat: Low
 • Show all