• 11 Ingredients
 • 80 g butter
  -
  +
 • 80 g brown sugar
  -
  +
 • 60 g (2 tbsp) golden syrup
  -
  +
 • 1/2 tsp salt
  -
  +
 • 130 g porridge oats
  -
  +
 • Show all (11)
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 4.0
 • Total fat: High
 • Show all
 • 9 Ingredients
 • 75 g (3 oz) butter
  -
  +
 • 85 g (3 1/2 oz) golden caster sugar
  -
  +
 • 1 tsp vanilla essence
  -
  +
 • 75 g (3 oz) raisins
  -
  +
 • 50 g ( 2 oz) sunflower seeds
  -
  +
 • Show all (9)
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 4.5
 • Total fat: High
 • Show all
 • 10 Ingredients
 • 75 g (3 oz) butter
  -
  +
 • 85 g (3 1/2 oz) golden caster sugar
  -
  +
 • 1 tsp vanilla essence
  -
  +
 • 1 egg, beaten
  -
  +
 • 75 g (3 oz) raisins
  -
  +
 • Show all (10)
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 4.2
 • Total fat: High
 • Show all
 • 10 Ingredients
 • 55 g (2 oz) butter
  -
  +
 • 3 tbsp golden syrup or clear honey
  -
  +
 • 100 g (3 1/2 oz) quick cook oats
  -
  +
 • 80 g (3 oz) packed soft brown sugar
  -
  +
 • 30 g (1 oz) Cheerios
  -
  +
 • Show all (10)
 • Nutrition 90% match
 • Calories per gram: 4.0
 • Total fat: High
 • Show all
 • 11 Ingredients
 • 80 g butter
  -
  +
 • 80 g brown sugar
  -
  +
 • 60 g (2 tbsp) golden syrup
  -
  +
 • 1/2 tsp salt
  -
  +
 • 130 g porridge oats
  -
  +
 • Show all (11)
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 4.0
 • Total fat: High
 • Show all